Lithuanian flag

Lithuanian

"Peterborough Women's Aid" centre dirba lietuviškai kalbanti darbuotoja, kuri gali patarti ir padėti Peterborough miesto gyventojoms (-ams), patiriančioms (-tiems) šeimyninį smurtą ir (arba) seksualinę prievartą.

The above video is also available in English

Mes jums galime suteikti:

Emocinę pagalbą:

  • Del praeityje patirto ar dabar išgyvenamo smurto arba dėl kylančios grėsmės ateityje.
  • Jeigu nutraukėte santykius su smurtaujančiu (-ia) partneriu (-e), bet jaučiatės sutrikusi(-ęs), vieniša(-s), stokojanti (-is) pasitikėjimo savimi ar išsigandusi (-ęs).
  • Jeigu ketinate nutraukti santykius, mes jums galime padėti susidaryti asmeninį saugumo planą
  • Mes galime jus palaikyti ir jums atstovauti bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis, pvz. socialine tarnyba, darbo centru, bendrosios praktikos gydytojais.

Pagalbą teisme:

  • Mes galime jums padėti teismo klausimais, susijusiais su smurtu ar seksualine prievarta artimoje aplinkoje.
  • Mes galime jums padėti perskaityti dokumentus.

 Darbą grupėse:

  • Siūlome grupinę programą, “Susigrąžink savo gyvenimą”, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje.
  • Galime jus patikinti, kad gausite specializuotas konsultacijas ir paramą.
  • Jei nerimaujate dėl žmogaus, kurį pažįstate ar su kuriuo dirbate, taip pat galite susisiekti su mumis.
  • Mes taip pat galime pasikalbėti su susirūpinusiais specialistais, kaimynais, draugais ar šeimos nariais.